Thứ Hai, 15 tháng 3, 2010

TRẦN HỒ DŨNG - TÂM THẾ

TÂM THẾ

Trần Hồ Dũng


“Chân ta đội trời !
Đầu ta đạp đất” :
Ai còn . ai mất ?
Bạn bè nay đâu ?
*
Chân ta đội trời
Đầu ta đạp đất
Người nghe cười ngất
Tưởng ta bị khùng
**
Thân ta : ung dung
Tâm ta : tự tại
Lòng ta : vô ngại
Quán : trời mây bay

***


Chân ta đội trời
Đầu ta đạp đất
Ta vui : cười ngất !
“ trồng cây chuối “ chơi !


tranhodung. saigon.16.3.2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét