Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2009

"Hoàng Hạc Lâu"

"Hoàng Hạc Lâu" - bản dịch của Trần Hồ Dũng


"Hoàng Hạc Lâu"
Thôi Hiệu


Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ,

Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu.

Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,

Bạch vân thiên tải không du du.

Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ,

Phương thảo thê thê Anh Vũ châu.

Nhật mộ hương quan hà xứ thị?

Yên ba giang thượng sử nhân sầu.


----bản dịch của TRẦN HỒ DŨNG


LẦU HOÀNG HẠC

Người xưa cỡi hạc vàng đi mất

Lầu hạc còn trơ lại chốn này

Hạc vàng đi biệt từ xưa ấy

Ngàn năm mây trắng lửng lờ bay

Hán dương sông tạnh cây bày bóng

Bãi thơm Anh Vũ cỏ xanh phơi

Chiều rơi tràn nhớ niềm cố quận

Khói sóng trên sông giục ai sầu ?


TRẦN HỒ DŨNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét