Thứ Hai, 26 tháng 4, 2010

THƠ: HẠT BỤI

hạt bụi
Trần Hồ Dũng


1.
Xưa là hạt bụi
Chúa thổi hồn vào
Bụi nương trần thế
làm người trăm năm
*
Mai hồn đi mất
Thân xác nào còn
Trở về hạt bụi
Nỗi buồn đi quanh

*


2.
Ta là hạt bụi ?
Hạt bụi là ta ?
Ai ngàn năm trước ?
Ai ngàn năm sau ?

Bụi ngàn năm trước
Bụi ngàn năm sau
Bụi bay vào mắt
hay ta khóc òa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét