Thứ Hai, 26 tháng 4, 2010

THƠ LÊ SƠN THẠCH : Tài Hoa rồi cũng ra đi

THƠ LÊ SƠN THẠCH : Tài Hoa rồi cũng ra đi


Tài Hoa rồi cũng ra đi !


" Thương tặng hương hồn A-Khuê "
Lê Sơn Thạch

Ðàn bò đã khuất trong sương
Người chăn bò cũng lên đường viễn du.
Ung dung về cõi Thiên Thu
Ðồi hoang cỏ biếc mịt mù dấu xưa !
Cách biệt nhau đã bao mùa
Sương pha mái tóc đời chưa tương phùng.
Ðắng cay từ độ nghìn trùng...
Biết đâu Hợp Phố mà mong Châu về.
Nhạc Thơ còn vọng trời quê
Tài hoa một kiếp ÐI, VỀ tay không !!


LÊ SƠN THẠCH

( TACOMA -WASHINGTON -USA)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét