Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2010

Đăng U Châu đài ca

登幽州臺哥


Đăng U Châu đài ca
Trần Tử Ngang

前不見古人,
後不見來賈。
念天地之悠悠,
獨愴然而涕下。


Tiền bất kiến cổ nhân,
Hậu bất kiến lai giả.
Niệm thiên địa chi du du,
Ðộc sảng nhiên nhi thế há.


Bản dịch(1) của Trần Hồ Dũng

Bài hát lên đài U Châu


Chẳng biết người xưa qua

Chẳng hay người sau đến

Ngẫm trời đất vô cùng

Rưng rưng đôi dòng lệ


Bản dịch (2) :

Ai người xưa đã đến đây ?
Ai người sau nữa có lần sẽ qua ?
Ngẫm trời đất rộng bao la
Thầm tuôn dòng lệ riêng ta bùi ngùi


tranhodung. saigon.1989

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét