Thứ Năm, 6 tháng 5, 2010

bàn chân bước

bàn chân bước

tranhodung


một bàn chân bước trên đàng

một bàn chân bước khẻ khàng phía sau

một bàn chân vội bước mau

một bàn chân bước theo sau nỗi buồn

một bàn chân bỗng vọng cuồng

muốn băng ghềnh thác tìm nguồn đục trong

một bàn chân chợt thong dong

bước theo chân bước ,nghe lòng hồ như !


THD. SAIGON 18.07.2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét