Thứ Năm, 6 tháng 5, 2010

Trần Dần - Ngã tư xưa

Ngã tư xưa

Anh muốn rao lên cho làng nước biết
hôm nay em bạc đãi một người.
Nhưng em ơi! anh chỉ đến ngã tư xưa
anh đứng dưới môt ngôi đèn bỏ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét