Thứ Năm, 6 tháng 5, 2010

HOÀNG CẦM - Một mình

Dường như cánh gió không bay
Lời ca không hát, rượu đầy không men
Dường như nhớ lại không quen
Một mình tôi… một mình em… lạ thường
Dường như trăng chếch bên giường
Tiếng gà tiễn biệt đêm trường lặng im.

(1942)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét