Thứ Năm, 6 tháng 5, 2010

LÊ ĐẠT - Bóng chữ

Bóng chữ
Tháng Mười9

Chia xa rồi anh mới thấy em
Như một thời thơ thiếu nhỏ
Em về trắng đầy cong khung nhớ
Mưa mấy mùa
mây mấy độ thu

Vườn thức một mùi hoa đi vắng
Em vẫn đây mà em ở đâu

Chiều Âu Lâu
bóng chữ động chân cầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét