Thứ Năm, 6 tháng 5, 2010

LỜI TRẦN TÌNH CỦA GIU-ĐA

LỜI TRẦN TÌNH CỦA GIU-ĐA
tranhodung

Ta là tên tội đồ
Ngàn năm mang thập giá
mang theo nỗi hàm oan
Chưa nói ra Sự Thật
*
Nào phải ta bán Chúa
Bằng vào một nụ hôn
Mà vì ta thương Chúa
Xuống thế gian làm người
**
Ai đem lời dối trá
Viết vào trang thánh kinh ?
Nào phải ta bán Chúa
Vì lợi cho riêng mình
“Ôi mấy đồng tiền máu
Ngàn năm làm ta đau ! “ (* )
***
ta là tên tội đồ
mang thập tự hàm oan
hai ngàn năm có lẻ
và mấy ngàn năm sau ?

* ***
Hãy tin ta , Giu-Đa
Lời ta là Sự Thật !
ta « đóng vai » bán Chúa
Đó chính là ý Cha !
( điều này ta nói nhỏ
chắc là Chúa bỏ qua ! )

« Lạy Cha ở trên Trời
(để ) danh Cha được tôn thánh
( để ) Nước Cha được đến
(để ) ý Cha được nên ...» (** )

mà con đành mãi mãi
mang tội danh phản đồ

( Ôi ! cái thập tự giá
Nghìn năm làm ta đau ! )
****

Hỡi con người trần thế
Có tin lời ta chăng ?
Lời ta là sự Thật
giấu kín mấy ngàn năm

Nếu không tin , cứ hỏi
Chúa Trời ngồi trên cao !
( Sau này ,khi ngươi chết
Có hỏi, cũng không sao ! )

bạn bè ta ngày ấy
vườn Ghết-Sê-Ma –Nê
cả thảy đều biết rõ
sự thật như thế nào
Chúng: một tuồng như nhau
Biết mà không dám nói
Chúng : khôn ngoan quá đỗi
Nên được phong Thánh cả
ngồi chơi nơi nước Trời !

***
Chỉ mình ta chân thật
(và khờ khạo tin Người !)
nên ngàn năm khổ đau
ngàn năm vác thập giá
Đi tìm lời giải oan

tranhodung.saigon.1985

----------------------------------------------


(*) : Giu-Đa : Judas Escariot , kẻ được thưởng 30 đồng bạc trắng do
chỉ điểm Chúa Giê-Su cho nhà đương cuộc La Mã ,nhưng sau đó do hối
hận( ? ),đã đem trả lại ,rồi đi treo cổ . Số tiền đó sau này
được gọi là tiền máu ( theo Kinh thánh Tân Ước –New Testament ) .
(**) Kinh Lạy Cha ( trích ) .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét