Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2010

THƠ : TRĂNG RỤNG

TRĂNG RỤNG
Trần Hồ Dũng
" Kính viếng hương hồn
những người lính trẻ ra trận không về"


Vàng bay ! vàng bay !
Trời đất hóa vàng
Tiễn đưa lịch sử
Ai người qua sông ?
Hồn nào ở lại ?
Ngọn đồi ảo mộng
Chiến trường năm xưa
Ai còn ? ai mất ?
Mẹ ta nay đâu ?
Mẹ còn hay mất ?
Tìm mẹ phương nào ?
Còn em ngày cũ
Nay đã qua cầu ?
Ta xin tặng em
Một mùa trăng rụng !
Trăng : Linh hồn ta
Tròn hai mươi tuổi !


tranhodung. saigon.30.4.2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét